Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat - Futniszép.hu

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

A futniszep.hu weboldal a Facebook-hoz kifejlesztett alkalmazásokat (a továbbiakban Alkalmazások) üzemeltet saját maga és megbízó partnerei (továbbiakban Partnerek) számára, és Alkalmazásokban regisztráló felhasználók (Felhasználók) meghatározott személyes és egyéb adatait kezeli. Az adatok kezelésével összefüggésben a Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Felhasználókat a Honlapon és az Alkalmazásokban általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, az adatkezelés céljáról, időtartamáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. A rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen nyilatkozatnak megfelelően kezeli. A honlapon regisztrált felhasználók elfogadják és hozzájárulnak hogy a http://futniszep.hu/ oldalról a Facebook-ban rögzített e-mail címükre a Szolgálatató a szolgáltatás működésével kapcsolatos e-mail üzeneteket küldhet, amelyek nem minősülnek sem spam-nek, sem hírlevélnek.

Az adatkezelés célja

A regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés célja a Honlap látogatóinak és az Alkalmazások felhasználóinak a Honlapon és az Alkalmazásokon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez szükséges azonosítása, a szolgáltatások nyújtásának, a teljesítés megfelelőségének dokumentálása, valamint adott esetben a számlázás lehetővé tétele, illetve a létrejött szerződések bizonyítása és a szerződésből eredő igények érvényesítése.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelésre a Honlapon és az Alkalmazásokban regisztráló felhasználók önkéntes hozzájárulásával kerül sor. A felhasználó a hozzájárulását a Honlap és az Alkalmazások szolgáltatásainak igénybevételével, valamint a Facebook dialógusablakaiban való regisztrációval adja meg. A személyes adatok kezelésére így az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján, a regisztráló felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor.

A kezelt adatok köre

Technikai adatok: A Honlap és az Alkalmazások használata során a Szolgáltató technikai okokból automatikusan rögzíti a Felhasználó IP címét, az általa használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és más információkat. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a regisztráció során vagy a felhasználás során megadott adatokkal. Az így nyert adatokhoz a Felhasználók nem, csak a Szolgáltató fér hozzá. Szolgáltató rögzítheti azoknak az internetoldalaknak az adatait, ahonnan a Felhasználó eljutott a Honlapra és Alkalmazásokra, és azokat is, amelyeket a Honlapról és Alkalamazásokról látogatott, valamint a látogatás idejét és időtartamát. A Felhasználó személyére, profiljára ezekből az adatokból nem lehet következtetni. A Honlap és az Alkalmazások látogatóinak számítógépét a rendszer egy ún. cookie-val (süti) azonosítja. A fenti információkat Szolgáltató kizárólag a Honlap és az Alkalmazások technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel.

Regisztráció a Honlapon

A regisztráció során a Felhasználó összekapcsolja a már létező személyes Facebook profilját a Honlap vagy az Alkamazások egyikének szolgáltatásával és hozzáférési engedélyt ad a következő adatokhoz:

 • Facebook profil azonosító név
 • keresztnév
 • vezetéknév
 • e-mail cím
 • születésnap
 • elhasználás nyelve (locale)

A Felhasználó a fentieken kívül engedélyezi a Honlap számára az általa kezelt Facebook oldalak kezelését (manage pages), amely elengedhetetlen feltétele a szolgáltatás igénybevételének, különösen az Alkalmazások Facebook oldalra történő installálásának. Szolgáltató nem tárolja a Felhasználó jelszavát, a szolgáltatás igénybevétele a Facebook azonosítási mechanizmusát használja. A szolgáltatás keretében Felhasználónak lehetősége van arra, hogy a Szolgáltató tárhelyére szöveget, képet, hang- vagy videótartalmat töltsön fel. E tartalmak tekintetében a személyes adatok kezelése a Felhasználó ráutaló magatartással történő önkéntes hozzájárulásán alapszik. Amennyiben a Felhasználó e körben harmadik személy személyes adatait is rendelkezésre bocsátja, úgy kijelenti, hogy ezen személyek is megismerték a jelen adatvédelmi nyilatkozat tartalmát és ennek ismeretében hozzájárultak a Szolgáltató adatkezeléséhez. Felhasználó e kötelezettségének elmulasztásáért Szolgáltatóval szemben felel.

Regisztráció az Alkalmazásokban

Az Alkalmazásokban történő regisztráció során a Felhasználó összekapcsolja a már létező személyes Facebook profilját az Alkamazások egyikének szolgáltatásával és hozzáférési engedélyt ad a következő adatokhoz:

 • Facebook profil azonosító név
 • keresztnév
 • vezetéknév
 • e-mail cím
 • születésnap
 • felhasználás nyelve (locale)

Egy Alkalmazásba való regisztrációval az Felhasználó hozzájárul, hogy a Partner hozzáférjen a fenti személyes adataihoz.

Az adatkezelés időtartama

A Honlap felhasználóinak adatait elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át. Az Alkalmazások felhasználóinak adatait Szolgáltató csupán tárolja.

Adatbiztonság

A Szolgáltató minden tőle elvárható szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során. A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról a Szolgáltatóhoz intézett e-mail útján. Felhasználó jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján. Szolgáltató a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást. Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja: info(kukac) bowmanandbecker (pont) com. A Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat a fenti elérhetőségen keresztül.

E-mail címek felhasználása

Szolgáltató a Felhasználó Facebook profiljában található email címére a szolgáltatást érintő körülményekről küldhet üzeneteket. Szolgáltató a fenti email címre csak a Felhasználó előzetes hozzájárulásával küld hírlevelet. Egyéb rendelkezések Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi nyilatkozatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési nyilatkozatban foglaltakat.

Bowman and Becker Kft.

Székhely: 2462 Martonvásár, Dórzsa György út 2.
Levelezési cím: 2040 Budaörs, Templom tér 19.
Weboldal: www.bowmanandbecker.com
E-mail cím: info(kukac) bowmanandbecker (pont) com
Bankszámlaszám: 10100792-05959300-01005009 (Budapest Bank)
A cég statisztikai számjele: 25789485-8230-113-07
Adószám: 25789485-2-07
Nemzetközi adószám: HU25789485
VPID-szám: HU0043845572
Cgj.: 07-09-027428

Budaörs, 2018. május 19.