Márkanagykövet 2023 Szabályzat

Pályázati kiírás és szabályzat 

Jelen pályázati kiírás és szabályzat (a továbbiakban: szabályzat) hatálya a Bowman and

Becker Kft. (Székhely: 2462 Martonvásár, Dózsa György út 2., Adószám: 25789485-2-07, továbbiakban: pályázatkiíró) által szervezett futniszép.hu „márkanagykövet” pályázatra jelentkező személyekre, illetve a pályázaton nyertes személyekre terjed ki. A pályázatra jelentkező személyek (továbbiakban pályázók) a pályázatra való jelentkezéssel kijelentik, hogy megismerték, elfogadták és magukra nézve kötelezőnek ismerték el a jelen szabályzatot. 

1.     A pályázatra jogosultak köre 

A pályázaton bármely olyan magyar állampolgár részt vehet, aki a Magyarországon általában használt közösségi oldalakon (továbbiakban közösségi médium), ezen belül legalább a Facebookon, illetve az Instagramon felhasználói fiókkal (továbbiakban felhasználói fiók) rendelkezik és a felhasználói fiókokhoz kapcsolódó, profiljai, oldalai, illetve az ezeken megosztott tartalmak (továbbiakban közösségi profil) az adott közösségi médium szabályai szerint nyilvánosak. A pályázaton a pályázatkiíró cég tulajdonosai, munkavállalói és az ő közeli hozzátartozóik nem vehetnek részt. 

2.     A pályázat módja 

A pályázatra való jelentkezés elektronikusan történik, a pályázók a jatek@futniszep.hu oldalra töltik fel a szükséges adatokat, bemutatkozó szövegüket, illetve egy darab fényképet. A pályázók kifejezetten tudomásul veszik és hozzájárulnak ahhoz, hogy a pályázatkiíró a pályázók közösségi profiljait a pályázat szempontjainak való megfelelőség megvizsgálása érdekében áttekintsék. A pályázók kifejezetten tudomásul veszik, hogy a megjelölt e-mail címre elküldött bemutatkozó szövegüket, illetve fényképüket a pályázatkiíró által működtetett közösségi média felületeken a pályázatkiíró közzétegye.  

3.     A pályázat lehetőségének időtartama 

A pályázat 2022. 11. 20-a 12:00 órától 2022. 12. 13-a, 12:00 óráig tart. A nyertes pályázatok 2022. 

12. 20-án kerülnek kihirdetésre, ezt követően a nyertesekkel a pályázatkiíró felveszi a kapcsolatot.  

4.     A pályázatokról való döntés 

A pályázatokról a pályázatkiíróból és partnereiből álló zsűri dönt, konszenzusos döntéssel. A zsűri személyi összetétele titkos. A zsűri a pályázók közül tíz személyt választ ki „márkanagykövetnek” azzal, hogy a zsűri a pályázatokról való döntés során ettől a számtól eltérhet. A zsűri az alábbi szempontok figyelembevételével dönt úgy, hogy az egyes szempontok súlyozását a zsűri határozza meg. 

–       A pályázónak a pályazatkiíró által közzétett bemutatkozó szövege és fényképe milyen elérést és aktivitást vált ki a pályázatíró közösségi médiumában 

–       A pályázó közösségi profiljai általában milyen elérést és aktivitást váltanak ki az adott közösségi médiumban. 

–       A pályázatkiíró, illetve partnereinek megítélése szerint a pályázó közösségi profilja mennyire kreatív, tematikus, illetve igényes tartalmakat jelenít meg, valamint, hogy azok mennyire átláthatóak és esztétikusak. 

–       A pályázatkiró, illetve partnerei mennyire tudnak azonosulni a pályázó bemutatkozó szövegével és fényképével, továbbá közösségi profiljaival, illetve az azokból kiolvasható személyiségével, érdeklődési köreivel, életmódjával, valamint a sport és egészséges életmód témaköreire való nyitottságával. 

A zsűri döntését indokolni nem köteles. A pályázók kifejezetten tudomásul veszik, hogy sikertelen pályázat esetén a pályázatkiíróval vagy partnereivel szemben sem kártérítési, sem kompenzációs igénnyel nem élhetnek, ilyen jellegű igényeikről a pályázatra való jelentkezéssel lemondanak. 

5.     A nyertesek jogai és kötelezettségei 

a, A pályázatkiíró a partnereivel közösen valamennyi nyertes pályázó számára az alábbi nyereményeket biztosítja: 

✓   1 db szabadon választott ON futócipő 

✓ egy éves C-vitamin, illetve Multivitamin ellátás a Novo C felajánlásából és egy technikai futópóló

✓   1 éves előfizetés a Marquard Media által kiadott lapszámra, továbbá az aktuális különkiadásaira 

✓   1 db online cikk megjelenésének lehetősége a Runner’s World felajánlásával 

✓ 1-1 db voucher a futniszép.hu összes eseményére (IX. Mapei Tihanyi Félmaraton, II. Trigo Bringázzunk Egyet, II. Trigo Badacsony Maraton) 

✓   a 2023-as Europe Run virtuális eseménysorozatok érem különlegességei 

✓   1 db 50 000 Ft értékű jogi szolgáltatás a legisly online jogi startup jóvoltából 

✓ egy évre elegendő chili különlegesség csomag a Chiller Manufaktúrától

b, A nyeremények megváltoztatásának jogát a pályázatkiíró fenntartja, az ajándékok bővítése folyamatosan várható! A nyertesek tudomásul veszik, hogy a nyereményeket Budapesten és Budaörsön kell átvenniük, kivéve azt az esetet, amikor azokat a pályázatkiíró partnere házhoz szállítja. A nyertesek tudomásul veszik továbbá, hogy egyes nyeremények átvétele a pályázatkiíróval, illetve partnereivel történő személyes találkozó keretében lehetséges az adott termék megfelelő megismerése érdekében.

c, A nyertesekkel a pályázatkiíró egy éves határozott időtartamra szerződést köt. A nyertesek a szerződéskötéstől számítva képviselik a pályázatkiíró által szervezett futniszép.hu futóversenyeket és a pályázatkiírónak a játékban résztvevő partnereit. A nyertesek kifejezetten tudomásul veszik, hogy a szerződés időtartamán belül nem állhatnak sem szerződéses, sem informális partneri kapcsolatban a pályazatkiíró partnerei által forgalmazott termékekkel azonos termékkategóriába eső termékeket forgalmazó vállalkozásokkal, azaz konkurenciával. Továbbá nem tehetnek közzé bejegyzést, nem írhatnak értékelést, elemzést a pályazatkiíró partnerei által forgalmazott termékekkel azonos termékkategóriába eső termékeket forgalmazó vállalkozásokkal, vagy ilyen vállalkozások termékeivel összefüggésben. 

d, A nyertesek kifejezetten tudomásul veszik, hogy valamennyi nyertesnek kötelessége a szerződés időtartamán belül közösségi profiljain hetente összesen legalább 3 alkalommal bejegyzést közzétenni sport és egészséges életmód témakörben. A nyertesek kifejezetten tudomásul veszik azt is, hogy az általuk közzétett bejegyzések tartalmát a pályázatkiíró igénye esetén egyeztetni kötelesek a pályázatkiíróval, továbbá valamennyi e, bejegyzésükben taggelniük és hashtagelniük kell a pályázatkiíró, illetve partnereinek oldalait és tagjeit. A nyertesek kifejezetten tudomásul veszik továbbá, hogy a szerződés időtartamán belül közösségi profiljaik, illetve az ezeken megosztott tartalmak az adott közösségi médium szabályai szerint nyilvánosaknak kell lenniük. 

f, A nyertesek kommunikációja a futniszep.hu és a vele partneri viszonyban álló támogatók etikai kódexe alapján:

1, nem tartalmazhatja más cégek, sportolók, versenyek negatív beállítását;

2, elsősorban a sport és az egészséges életmód körüli tematikából szükséges merítenie;

3, illetve az általános etikai értékrenddel nem összeférhetetlen. 

g, A nyertesek kommunikációjának legfőbb iránya:

1, az egészéges életmód és a sport fontosságára való figyelemfelhívás;

2, személyes példamutatás.

Budapest, 2022. november 15.