Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

A Bowman and Becker Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett futniszep.hu weboldal (a továbbiakban: Honlap) a Facebook-hoz kifejlesztett alkalmazásokat (a továbbiakban: Alkalmazások) üzemeltet saját maga és megbízó partnerei (a továbbiakban: Partnerek) számára, valamint az Alkalmazásokban regisztráló felhasználók (a továbbiakban: Felhasználók) meghatározott személyes és egyéb adatait kezeli. Az adatok kezelésével összefüggésben a Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Felhasználókat a Honlapon és az Alkalmazásokban általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, az adatkezelés céljáról, időtartamáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. A rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen nyilatkozatnak megfelelően kezeli.

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a jelen Tájékoztatót, és ha bármilyen kérdése merülne fel, akkor még a Tájékoztató elfogadása előtt vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségeinken!

Felhívjuk a figyelmét, hogy Ön bármikor jogosult tiltakozni a személyes adatainak kezelése ellen, ha arra a Szolgáltató indokolt jogos érdeke nyomán, vagy reklámozás céljából került sor!

I. A SZOLGÁLTATÓ (ADATKEZELŐ) ADATAI

Cégnév: Bowman and Becker Kft.
Székhely:
 2462 Martonvásár, Dózsa György út 2.
Levelezési cím: 2040 Budaörs, Templom tér 19.
Weboldal: www.bowmanandbecker.com
E-mail cím: info(kukac)bowmanandbecker(pont)com
Képviselik: Keczán Pál Mátyás és Keczán Máté ügyvezetők

 II. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

A Honlap és az Alkalmazások használata során, az igénybe vett szolgáltatástól függően az alábbi adatkezelési célok merülnek fel:

Adatkezelési célLeírás
1.Regisztráció a HonlaponA regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés célja a Honlap látogatóinak és az Alkalmazások felhasználóinak a Honlapon és az Alkalmazásokon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez szükséges azonosítása, a szolgáltatások nyújtásának, a teljesítés megfelelőségének dokumentálása, valamint adott esetben a számlázáslehetővé tétele, illetve a létrejött szerződések bizonyítása és a szerződésből eredő igények érvényesítése.
2.Versenyző regisztrálásaA versenyző adatainak megadásával és regisztrálásával (nevezésével) lehet nevezni a Szolgáltató által szervezett aktuális versenyekre.
3.Nevezés versenyreA Szolgáltató által szervezett versenyeken való részvétel előfeltétele a regisztrált versenyző nevezése.
4.Rajtcsomag házhozszállításaA szolgáltatás igénybevételével a versenyre benevezett Felhasználó igényelheti, hogy a rajtcsomagját előzetesen, postai úton házhoz szállítsák.
5.Vásárlás a webshopbanA Honlapon elérhető webshopban való vásárlás előfeltétele, hogy a Felhasználó megadja a számlázási és szállítási adatait.
6.Hírlevél-küldésA versenyző-regisztráció során lehetőség van feliratkozni a Szolgáltató hírlevelére, ebben az esetben a Szolgáltató a Felhasználó e-mail címére alkalmanként reklámot tartalmazó hírlevelet küld.
7.KapcsolatfelvételA Honlapon a Felhasználónak lehetősége van üzenetet küldeni a Szolgáltatónak az erre szolgáló űrlap kitöltésével.
8.Név rajtszámon való feltüntetése, eseményen készült fotókon és videókon való jelenlét.A Szolgáltató a versenyzők regisztrációkor megadott vagy később, határidőig módosított teljes nevét és rajtszámát a rajtszámon jól látható és olvasható módon elhelyezi. A felhasználó a rendezvényen való részvétellel automatikusan elfogadja teljes nevének a rajtszámon történő megjelenítését, hozzájárul a róla készült fotók és videóanyagok közléshez, de ennek módosítását, törlését a rendezvény előtti időpontig kérheti, illetve az interneten publikált kép és videó anyagok törlését a későbbiekben bármikor kérelmezheti.

III. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az adatkezelésre minden esetben a Felhasználó önkéntes hozzájárulásával kerül sor, az alábbi kivételekkel. A Felhasználó a hozzájárulását a jelen Tájékoztatóban foglaltak ismeretében, a Honlap és az Alkalmazások szolgáltatásainak igénybevételével, valamint a Facebook dialógusablakaiban való regisztrációval adja meg. A hozzájárulás meg nem adása a Felhasználóra nézve semmilyen hátrányt nem jelent.

Az adatkezelésre a következő esetekben az igénybe venni kívánt szolgáltatás, azaz szerződésteljesítésenyomán kerül sor: nevezés versenyre; rajtcsomag házhozszállítása, vásárlás a webshopban. Ezekben az esetekben a bekért személyes adatok megadása nem kötelező, de annak elmaradása esetére nem jön létre a szerződés, így a Felhasználó nem tudja igénybe venni az itt jelzett szolgáltatásokat.

Az adatkezelésre – a fenti jogalapok megszűnését követően – ún. jogos érdekalapján is sor kerülhet, jellemzően a szolgáltatásokhoz kapcsolódó jogi igények érvényesítése során. Ebben az esetben a Szolgáltató a saját jól felfogott érdeke és a Felhasználó jogainak gondos mérlegelését követően kezeli a Felhasználó személyes adatait. Erre sor kerülhet:

 • kintlevőségek kezelése (pl. számlatartozások), vagy
 • az esetleges visszaélések megelőzése (pl. hatóságok értesítése), vagy
 • a különböző hatósági/bírósági eljárásokban bizonyítékok szolgáltatása során.

Az itt említett adatkezelések azonban esetiek, érzékeny adatokat nem érintenek és a legtöbb esetben a Felhasználó érdekét is szolgálják (pl. káresemény rendezése során).

IV. A KEZELT ADATOK KÖRE

A Honlap és az Alkalmazások használata során, az igénybe vett szolgáltatástól függően a Szolgáltató a Felhasználó alábbi személyes adatait kezeli:

Adatkezelési célKezelt személyes adatok
1.Regisztráció a HonlaponA regisztrációs felületen megadható felhasználó-azonosítási adatok (e-mail cím, felhasználónév, jelszó).
2.Versenyző regisztrálásaA regisztrációs űrlapon megadható felhasználó-azonosítási és kapcsolattartási adatok (név, nem, születési idő, lakcím, e-mail cím, telefonszám, egyesület neve).
3.Nevezés versenyreA nevezési űrlapon megadható adatok (választott verseny és táv, pólóméret, VIP kód, rajtzóna, számlázási adatok).
4.Rajtcsomag házhozszállításaA megrendelőlapon megadható adatok (név, nevezési kód, verseny, telefonszám, e-mail cím, postázási cím).
5.Vásárlás a webshopbanA megrendelőlapon megadható adatok (név, számlázási és szállítási cím, telefonszám, megrendelt termék neve, mennyiség, ára).
6.Hírlevél-küldésA Felhasználó neve, e-mail címe.
7.KapcsolatfelvételA kapcsolatfelvételi űrlapon megadható adatok (név, e-mail cím, nevezési kód, tárgy és üzenet).

Technikai adatok:A Honlap és az Alkalmazások használata során a Szolgáltató technikai okokból automatikusan rögzíti a Felhasználó IP címét, az általa használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és más információkat. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a regisztráció során vagy a felhasználás során megadott adatokkal. Az így nyert adatokhoz a Felhasználó nem, csak a Szolgáltató fér hozzá. A Szolgáltató rögzítheti azoknak az internetoldalaknak az adatait, ahonnan a Felhasználó eljutott a Honlapra és Alkalmazásokra, és azokat is, amelyeket a Honlapról és Alkalmazásokról látogatott, valamint a látogatás idejét és időtartamát. A Felhasználó személyére, profiljára ezekből az adatokból nem lehet következtetni. A Honlap és az Alkalmazások látogatóinak számítógépét a rendszer egy ún. cookie-val (süti) azonosítja. A fenti információkat a Szolgáltató kizárólag a Honlap és az Alkalmazások technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel.

V. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A Honlap és az Alkalmazások használata során, az igénybe vett szolgáltatástól függően a Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait:

 • hozzájárulás esetén:hozzájárulás visszavonásáig (pl. regisztráció törlése, hírlevélről leiratkozás), vagy a felhasználói fiók törléséig (hírlevélküldés esetén a hírlevél megszüntetéséig);
 • szerződés teljesítése esetén:a szerződésből fakadó utolsó szolgáltatás végéig, de legalább a hatályos adójogi, számviteli jogszabályok által előírt iratmegőrzési határidő elteltéig[1]

kezeli.

A fenti eseteket követően a Szolgáltató abban az esetben kezeli tovább a Felhasználó személyes adatait, ha az arra okot adó körülmény esetén a szolgáltatáshoz kapcsolódó jogi igény érvényesíthetőségének lehetősége még fennáll.

VI. REGISZTRÁCIÓ A HONLAPON

A regisztráció során a Felhasználó összekapcsolja a már létező személyes Facebook profilját a Honlap vagy az Alkalmazások egyikének szolgáltatásával és hozzáférési engedélyt ad a következő adatokhoz:

 • Facebook profil azonosító név
 • keresztnév
 • vezetéknév
 • e-mail cím
 • születésnap
 • felhasználás nyelve.

A Felhasználó a fentieken kívül engedélyezi a Honlap számára az általa kezelt Facebook-oldalak kezelését, amely elengedhetetlen feltétele a szolgáltatás igénybevételének, különösen az Alkalmazások Facebook oldalra történő installálásának. A Szolgáltató nem tárolja a Felhasználó Facebook-jelszavát, a szolgáltatás igénybevétele a Facebook azonosítási mechanizmusát használja. A szolgáltatás keretében Felhasználónak lehetősége van arra, hogy a Szolgáltató tárhelyére szöveget, képet, hang- vagy videótartalmat töltsön fel. E tartalmak tekintetében a személyes adatok kezelése a Felhasználó regisztrációkor megtett hozzájárulásán alapszik. Amennyiben a Felhasználó e körben harmadik személy személyes adatait is rendelkezésre bocsátja, úgy felelősséget vállal azért, hogy ezen személyek is megismerték a jelen Tájékoztató tartalmát és ennek ismeretében hozzájárultak a Szolgáltató adatkezeléséhez. A Felhasználó e kötelezettségének elmulasztásáért Szolgáltatóval szemben felel.

A Honlapon regisztrált Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Honlapról a Facebookban rögzített e-mail címükre a Szolgáltató a szolgáltatás működésével kapcsolatos rendszerüzeneteket küldhet, amelyek nem minősülnek sem spam-nek, sem hírlevélnek.

VII. REGISZTRÁCIÓ AZ ALKALMAZÁSOKBAN

Az Alkalmazásokban történő regisztráció során a Felhasználó összekapcsolja a már létező személyes Facebook profilját az Alkalmazások egyikének szolgáltatásával és hozzáférési engedélyt ad a következő adatokhoz:

 • Facebook profil azonosító név
 • keresztnév
 • vezetéknév
 • e-mail cím
 • születésnap
 • felhasználás nyelve.

Egy Alkalmazásba való regisztrációval a Felhasználó hozzájárul, hogy az alább felsorolt Partnerek hozzáférjenek a fenti személyes adataihoz:

Partner neveElérhetőség
Köridő (Azabaj Bt.) – Szabó Zoltán (7624 Pécs, Bornemissza u.8.)Versenyző-regisztrálás.

VIII. ADATFELDOLGOZÓK

A szolgáltatások teljesítése során a Szolgáltató az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Név, elérhetőségAdatkezelés célja
Köridő (Azabaj Bt.) – Szabó Zoltán (7624 Pécs, Bornemissza u.8.)Versenyző-regisztrálás.
Magyar Posta Zrt.(1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.)Rajtcsomag házhozszállítása.
PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349)Vásárlás a webshopban: PayPal fizetési mód kezelése.
Bowman and Becker Kft.(Webgalamb szoftver segítségével)Hírlevélküldés.
BlazeArts Kft. (6090 Kunszentmiklós, Damjanich u. 36. 1/8)Tárhelyszolgáltatás.
SimplePay, OTP Mobil Kft. (1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.)Vásárlás a webshopban: SimplPay fizetési mód kezelése.

IX. FELHASZNÁLÓI JOGOK ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

A Szolgáltató adatkezelésével kapcsolatban a Felhasználónak az alábbi jogai és (panasz, vagy jogvita esetén) jogorvoslati lehetőségei vannak.

9.1. Hozzájárulás visszavonása

Ha a konkrét adatkezelés a Felhasználó hozzájárulásán alapszik (lásd a fenti táblázatokat), akkor a Felhasználónak bármikor jogában áll ezt a hozzájárulását ingyenesen, feltételek nélkül visszavonni. Ez esetben a Szolgáltató törölni fogja a Felhasználó minden olyan személyes adatát, amelyet az adott adatkezelési célból kezelt. Például:ha a Felhasználó leiratkozik a hírlevélről, akkor törlésre fog kerülni a feliratkozás során megadott minden adata, és nem fog több hírlevelet kapni a Szolgáltatótól.

Fontos tudni, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét! Továbbá bizonyos esetekben fennállhat olyan körülmény, amely alapján a Szolgáltató a hozzájárulás visszavonása esetén is jogszerűen kezelheti a Felhasználó személyes adatait – ilyen esetben a Szolgáltató erről előzetes tájékoztatást nyújt.

9.2. Hozzáférés a személyes adataihoz

A Felhasználó jogosult bármikor tájékoztatást kérni arra vonatkozóan, hogy a Szolgáltató kezeli-e személyes adatait bármilyen célból is. Ha igen, akkor elektronikus úton (vagy kérésére papíralapon) másolatot küld a Felhasználónak az őt érintő minden egyes adatkezelési tevékenységről, továbbá tájékoztatja az ezekkel kapcsolatos jogairól is.

9.3. Helyesbítés

A Felhasználó bármikor jelezheti, ha elírást lát valamely kezelt személyes adatában, vagy kérheti, hogy azokat a Szolgáltató egészítse ki vagy pontosítsa, illetve vezesse át a nyilvántartásában az új adatait (például lakcímváltozás esetén).

9.4. Törlés

A Felhasználó bármikor kérheti, hogy a Szolgáltató törölje egyes, vagy akár az összes általa kezelt személyes adatát. Az adattörlésre akkor is sor kerül, ha a Felhasználó a fentiek szerint visszavonta a hozzájárulását, vagy letelt az adatkezelés időtartama, vagy a törlésről jogszabály rendelkezik, vagy esetleg a továbbiakban a Szolgáltatónak már nincs szüksége az adott személyes adat kezelésére.

Fontos tudni, hogy néhány esetben a Felhasználó személyes adatainak meghatározott ideig történő kezelését jogszabály írja elő (pl. számlázás esetén), más esetben azok megőrzésére a jogi igényeink érvényesítése miatt van szükség. Ha a személyes adatai törlésének bármilyen akadálya lenne, akkor a Szolgáltató erről előzetes tájékoztatást nyújt.

9.5. Adatkezelés korlátozása

Előfordulhat, hogy a Felhasználó számára sem az adatkezelés folytatása, sem az adattörlés nem tűnik célszerűnek. Ilyen esetekben a Felhasználó kérheti a személyes adatai korlátozását: a korlátozással érintett személyes adatokat a Szolgáltató csak tárolja, azokon semmilyen más műveletet nem végez.

Az adatkezelés korlátozását a Felhasználó akkor kérheti, ha:

 • a Felhasználó szerint a személyes adatai pontatlanul szerepelnek az adatbázisban (ilyenkor az esetet a Szolgáltató kivizsgálja, a korlátozás a vizsgálat végéig tart); vagy
 • a Felhasználó szerint a Szolgáltató jogellenesen kezeli a Felhasználó személyes adatait, ugyanakkor ellenzi, hogy azok törlésre kerüljenek; vagy
 • a Szolgáltató számára már nincs szükség a személyes adatai kezelésére, de a Felhasználó kéri, hogy azokat ne törölje, mert a Felhasználó későbbi jogi igényérvényesítéséhez szüksége lesz azokra; vagy
 • a Felhasználó tiltakozik az adatkezelés ellen (lásd alább; ilyenkor az esetet a Szolgáltató kivizsgálja, a korlátozás a vizsgálat végéig tart).

Fontos tudni, hogy a Felhasználó kérelmére elrendelt adatkorlátozást a Szolgáltató jogosult feloldani és az adatkezelést folytatni, ha a Felhasználó ehhez kifejezetten hozzájárul, vagy arra a Szolgáltató jogi igényének érvényesítéséhez, esetleg jogszabály által előírt fontos közérdekből van szükség – ilyen esetben a Szolgáltató erről előzetes tájékoztatást nyújt.

9.6. Tiltakozás a személyes adatának kezelése ellen

A Felhasználó bármikor jogosult személyes okból tiltakozni a személyes adatainak kezelése ellen, ha azokat a Szolgáltató reklámok küldése során használta, vagy az adatkezelés jogalapja jogos érdekként lett megjelölve. Ilyen esetekben a Felhasználó személyes adatait a Szolgáltató törli.

Fontos tudni, hogy ha az adatkezelés jogalapjaként a jogos érdek, akkor a Felhasználó tiltakozása ellenére is kezelhetők a személyes adatok. Ehhez a Szolgáltatónak bizonyítania kell, hogy az adatkezelésre elkerülhetetlenül szükségünk van, vagy az a Szolgáltató jogi igényeinek érvényesítése miatt nélkülözhetetlen –  ilyen esetben a Szolgáltató erről előzetes tájékoztatást nyújt.

9.7. Adathordozás

A Felhasználó arra is jogosult, hogy a Felhasználó által megadott személyes adatait elektronikusan szerkeszthető formában megkapja és azokat egy másik adatkezelő részére elküldje, vagy megkérje a Szolgáltató, hogy az adatokat a Szolgáltató küldje el a Felhasználó helyett2.

Erre az adathordozásra azonban csak akkor van lehetősége, ha a Felhasználó személyes adatainak a fent megjelölt jogalapja a hozzájárulás vagy a szerződés teljesítése. További feltétel, hogy ezeket a személyes adatokat a Szolgáltató automatizált módon kezelje. Minden más esetben az adathordozásra a Felhasználónak nincs lehetősége.

Fontos tudni, hogy a Felhasználó kérésére a Szolgáltató csak akkor tudja közvetlenül a Felhasználó helyett elküldeni a személyes adatait egy másik adatkezelőnek, ha az a konkrét esetben technikailag megvalósítható –  ilyen esetben a Szolgáltató erről előzetes tájékoztatást nyújt.

9.8. Panaszhoz való jog

Ha a Felhasználó úgy érzi, hogy az adatkezelés során a Szolgáltató megsértette a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásokat, akkor a Felhasználó panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) az alábbi elérhetőségeken:

 • székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
 • levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • honlap: http://www.naih.hu

9.9. Bírósághoz fordulás joga

Ha a Felhasználó úgy érzi, hogy az adatkezelés során a Szolgáltató megsértette a Felhasználó jogait, akkor (választása szerint) a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez, azaz bírósághoz fordulhat. A bírósági eljárásról további információ a www.birosag.hu honlapon található.

X. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

10.1. A kérelmek ügyintézése

A fent részletezett jogokkal a Felhasználó bármikor élhet, ehhez elegendő egy e-mailt írnia info(kukac)bowmanandbecker(pont)com címre. A Felhasználó a 9.8. és a 9.9. pontokban írt eljárásokat közvetlenül a NAIH-nál, illetve az illetékes törvényszéknél kezdeményezheti.

A Felhasználó kérelme nyomán (különösen adathelyesbítés esetén) a Szolgáltató késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül intézkedik. Különösen bonyolult, vagy terjedelmes kérelem esetén ez az ügyintézési határidő legfeljebb 2 hónappal meghosszabbodhat.

A kérelem teljesítését megelőzően a Szolgáltató jogosult a Felhasználót azonosítani annak érdekében, hogy megelőzhető legyen az illetéktelen személyek részére történő adatszolgáltatás, valamint a jogosulatlan (pl. adattörlés iránti) kérelmek teljesítése. Ha a Felhasználó kérelme egyértelműen megalapozatlan, túlzó vagy visszaélésszerű, illetve ha a Felhasználó személyét nem sikerül beazonosítani, akkor a Szolgáltató megtagadja az intézkedést.

10.2. Adatbiztonság

A Szolgáltató minden tőle elvárható szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során. A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzése érdekében.

A Honlap felhasználóinak adatait elsődlegesen a Szolgáltató illetve a Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át. Az Alkalmazások felhasználóinak adatait a Szolgáltató csupán tárolja.

10.3. A Felhasználó felelőssége

A Szolgáltató által kezelt személyes adatok pontossága és védelme érdekében elvárt, hogy a Felhasználó tegyen meg minden elvárható intézkedést annak érdekében, hogy a személyes adatai naprakészek legyenek a Szolgáltató adatbázisaiban:

 • A Szolgáltatónak nem áll módjában ellenőrizni a megadott személyes adatok helyességét, illetve azt, hogy azokat az arra illetékes személy adta-e meg, ezért a Felhasználótól elvárt, hogy minden esetben csak és kizárólag a saját személyes adatait adja meg. A más nevében megadott személyes adatok kezeléséből eredő jogsérelemért vagy kárért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.
 • A Felhasználótól elvárt, hogy biztonságos technikai eszközöket, szoftvereket, hálózati kapcsolatokat és erős jelszavakat használjon annak érdekében, hogy illetéktelenek ne élhessenek vissza a személyes adataival (például ne léphessenek be a Felhasználó fiókjába és így ne intézhessenek jogosulatlan kérelmeket a Szolgáltató).
 • A Felhasználótól elvárt, hogy haladéktalanul jelezze a Szolgáltató részére, ha bármilyen gyanús körülményt észlel a személyes adatai, illetve az igénybe vett szolgáltatások vonatkozásában.
 • A Felhasználótól elvárt, hogy lehetőleg 3 napon belül jelezze a Szolgáltató felé, ha a megadott személyes adataiban változás következett be.

XI. A TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Tájékoztatót a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a Felhasználó a szolgáltatás további használatával tudomásul veszi a módosított Tájékoztatóban foglaltakat.

A Tájékoztatóban nem rendezett kérdésekben az Európai Unió 2016/679. számú általános adatvédelmi rendelete (másnéven a GDPR), valamint a vonatkozó magyar jogszabályok irányadók. A Tájékoztatóra a magyar jog alkalmazandó.

***

Budaörs, 2018. június 1.

[1]Lásd részletesen:

 • 2000:C. tv. a számvitelről: 169. § (minimum 8 év)
 • 2017:CL. tv. az adózás rendjéről: 78. § (az adó megállapításához való jog elévüléséig)
 • 2007: CXXVII. tv. az ÁFA-ról: 179. § (az adó megállapításához való jog elévüléséig)

1995: LXVI. tv. (…) a magánlevéltári anyag védelméről: 3-4. § (korlátlan ideig).

[2] Az adathordozás abban különbözik a 8.2. pontban említett hozzáférés jogától, hogy az előbbi esetben a Szolgáltató csak azokat a személyes adatokat adja át a Felhasználó részére, amelyeket a Felhasználó adott meg a Szolgáltató, továbbá azokat is, amelyeket a Felhasználó tevékenységei alapján a Szolgáltató rögzített; azokat az adatokat azonban nem, amelyeket az imént felsoroltakból származtatás/következtetés útján a Szolgáltató hozott létre.