Általános szerződési feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Bowman and Becker Korlátolt Felelősségű Társaság(továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett http://www.futniszep.hu/ weboldalon (a továbbiakban Weboldal) keresztül megrendelhető terméket megvásárló személy (továbbiakban: Vásárló) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (Szolgáltató és Vásárló a továbbiakban együttesen: Felek).

Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő címen keresztül: http://www.futniszep.hu/aszf és letölthető az alábbi linkről: http://www.futniszep.hu/aszf

I. Szolgáltató adatai:

Név:Bowman and Becker Korlátolt Felelősségű Társasá
Székhely és levelezési cím: 2462 Martonvásár, Dózsa György út 2.
Cégjegyzékszám:Cg.07-09-027428
Bejegyző bíróság megnevezése: Székesfehérvári Törvényszék, mint Cégbírósága
Adószám:25789485-2-07.
Email cím: info kukac bowmanandbecker.com
Telefonszám: +36-30-5000-256

A tárhelyszolgáltató neve: BlazeArts Kft.
Címe: 6090 Kunszentmiklós, Damjanich u. 36. 1/8
Cégjegyzékszám: 03-09-109150
Adószám: 12539833-2-03
Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőt (Data Protection Officer -DPO): dpo@forpsi.hu
Telefonszám: (+36) 1 610 5506

II. Ügyfélszolgálat

A Szolgáltató Ügyfélszolgálatot működtet, amelynek elérhetőségei az alábbiak:

E-mail: info@futniszep.hu

III. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

Jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan termékre, amely a Weboldalon, mint elektronikus felületen keresztül vásárolható meg.

Szolgáltató sportruházat és kiegészítő termékeket értékesít a Weboldalon keresztül. A Weboldalon megjelenített termékek kizárólag online rendelhetőek meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját.

A Weboldalon Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek, így a Weboldalon megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt a Szolgáltató felelősség nem terheli.

A Weboldalon keresztül történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

A Weboldalon keresztül leadható megrendelések kizárólag regisztrált felhasználók számára érhetőek el.

Jelen ÁSZF rendelkezéseinek megfelelően a Szolgáltató vállalja a megrendelt termékek eladását és szállítását a Vásárló részére, a Vásárló pedig köteles ennek ellenértékét megfizetni.

IV. Regisztráció

A Weboldalon történő megrendelés kizárólag regisztrált felhasználók számára lehetséges.A regisztrációra a Weboldal főoldalán található “Regisztráció” menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor. A regisztráció során az adatlap kitöltésekor a következő adatok megadása szükséges: (i) vezetéknév, (ii) keresztnév, (iii) e-mail cím, (iv) jelszó, (v) mobiltelefonszám, (vi) szállítási adatok (név, cím).

AVásárló, mint felhasználó kizárólag saját személyes adatait adhatja meg a regisztráció során. A sikeres regisztrációhoz aVásárlónak az adott mező kipipálásával el kell fogadnia a jelen ÁSZF-et és az Adatvédelmi Nyilatkozatot. A mező kipipálásával a Vásárlókijelenti, hogy a jelen ÁSZF és az Adatvédelmi Nyilatkozat valamennyi rendelkezését elolvasta, megértette, azokat maradéktalanul betartja, és annak valamennyi rendelkezését magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Vásárló a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

V. Rendelés, rendelés menete

Rendelés érvényes regisztráció után adható le a Weboldalon. A Szolgáltató és a Vásárlóközött érvényes regisztrációt és a megrendelés leadását követően adásvételi szerződés jön létre jelen ÁSZF rendelkezéseinek megfelelően.

Vásárló a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállíthatja. Vásárló kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Ügyfél bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár” ikonra kattintva. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A „törlés – X” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát. A rendelés befejezésekor a Vásárló kiválasztja a szállítási címet, majd a átvételi/fizetési módot.

A termék ára mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót tartalmazza.

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves – pl.: a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra – akkor a Szolgáltató megtagadhatja a termék hibás áron való szállítását.

VI. Adatbeviteli hibák javítása

A Vásárlónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig az elektronikus felületen bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen.

VII. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Szolgáltató által a Weboldalon közzétett termékek ajánlati felhívásnak minősülnek.

A Vásárló által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján haladéktalanul visszaigazolja a Vásárló részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Vásárló által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, mennyiségét és a fizetendő végösszeget. Ez a visszaigazoló email kizárólag tájékoztatja az Ügyfelet arról, hogy a megrendelése a Szolgáltatóhoz megérkezett.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül.

VIII. Szállítási és fizetési feltételek

A Szolgáltató a megrendelt terméket a Vásárló által megadott szállítási címre, futárszolgálat útján teljesíti.

Szolgáltató a megrendelt termékek szállítását kizárólag hétköznapokon 10:00 és 18:00 óra között végzi. Hétvégén a Szolgáltató nem teljesít kiszállítást.

Rendeléseket Szolgáltató Magyarország területén teljesíti.

A szállítási költség 40.000.- Ft rendelés alatt a díjköteles, amit a Szolgáltató a termék adatlapján feltüntet. 40.000.- Ft feletti megrendelés felett ingyenes.

A Vásárlónak a rendelés leadásának folyamán lehetősége nyílik kiválasztani, hogy hogyan kíván fizetni. Vásárlóa rendelés díját előre vagy a termék átvételével egyidejűleg is megfizetheti, így választhatja a készpénzes fizetést (a rendelést teljesítő futárnak), a Bankkártyás fizetést(amelyeket internetes oldalon keresztül lehet indítani), valamint a Paypal online pénzátutalási szolgáltatáson keresztüli fizetést.

Szállítási költségek: minimum nettó 1300 forint, 40 000 forintot meghaladó vásárlás esetén a szállítási költség díjmentes.

Fizetésre csak magyar forintban (HUF) van lehetőség.

IX. Rendeléstől való visszalépés joga

Amennyiben a Szolgáltató a megrendelt terméket leszállítja a megadott címre, azonban a Vásárló a terméket nem veszi át, a termék átvételét megtagadja, a termék ellenértékét nem fizeti meg, úgy ezen tényt a Szolgáltató rögzíti, azzal, hogy a Szolgáltató a Vásárló ismételt vagy újabb megrendeléseit az elmaradt díj megfizetéséig jogosult megtagadni, avagy az elmaradt díj megfizetéséhez kötni a szerződés teljesítését.

X. Elállás joga

A Vásárló jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén (i) a terméknek, (ii) több termék adásvételekor az utoljára szolgáltatott terméknek, (iii) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak, (iv) ha a terméket meghatározott időszakon belül   rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak az Vásárló vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Elállás esetén a Vásárlónak a jelen pontban meghatározott elállási nyilatkozatot és a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14. napon belül vissza kell juttatnia igazolt módon (pl.: futárszolgálat segítségével vagy postai úton ajánlott küldeményként) Szolgáltató részére (Bowman and Becker Korlátolt Felelősségű Társaság címére az alábbi címzéssel: Bowman and Becker Korlátolt Felelősségű Társaság. E-kereskedelem 2462 Martonvásár, Dózsa György út 2.).

A Szolgáltató minden esetben e-mailben haladéktalanul tájékoztatja Vásárlót az elállási nyilatkozatának ügyintézésével kapcsolatban.

Vásárló a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. Az elállási jog gyakorlása során olyan termék esetében, amelyet a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó mértékben használtak az értékcsökkenés mértéke akár 100 % is lehet.

Az elállási jog gyakorlása esetén a Vásárlót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a használatból adódó anyagi kár megtérítését.

Szolgáltató a termék visszaérkezését követően a vonatkozó jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a rendeléskori vételárat a Vásárló
részére, beleértve a Vásárló felé felmerült szállítási díjat is, amennyiben Vásárló a rendelés egészétől állt el.

Szolgáltató követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkentés megtérítését.

A visszatérítést a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a termékeket, vagy a Vásárló kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

XI. Jótállás

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet alapján egyes tartós fogyasztásra rendelt termékekre a Szolgáltató köteles jótállást vállalni. A kötelező jótállás a vásárlástól (távollévők között kötött szerződés esetében az átvételtől) számított 1 (egy) éven belül érvényesíthető, amennyiben a Vásárló a vásárláskor kapott jótállási jeggyel igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta.

A jótállási igényt a Szolgáltató elutasíthatja, amennyiben az alábbiak közül bármely eset bizonyítható: (i) a termék hibája nem rendeltetésszerű használat miatt jelentkezett, (ii) terméket szakszerűtlenül helyezték üzembe, (iii) termék hibáját túlfeszültség, hálózati hiba, elemi kár okozta.

Szolgáltató az általa értékesített termékekre vonatkozóan önkéntes jótállást nem vállal.

XII. Szavatosság

Vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén a fogyasztónak minősülő Vásárló a termék(ek) átvételének időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Vásárló érvényesíteni már nem tudja.

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

A Vásárlónak a kellékszavatossági jog mellett lehetősége van minőségi kifogással érintett termékével a termék gyártójához (amennyiben az nem egyezik meg a Szolgáltatóval) fordulni. Ezt a jogát úgy gyakorolhatja, ha ezzel párhuzamosan a Szolgáltatónál kellékszavatossági igényt nem érvényesített.

XIII. Felelősség

Vásárló a Weboldalt kizárólag a saját felelősségére használhatja. A Szolgáltató kizárja felelősségét minden olyan kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be.

Az Ügyfelet terheli a számítógépe/okostelefonja/tabletje, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

A megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag a Vásárlófelel. Szolgáltató kizár mindenfajta felelősséget, amely a Weboldalon megadott adatok helytelenségéből, elírásból vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben merül fel. A Szolgáltatót a Vásárlóáltal tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

Vásárlóköteles a regisztrációhoz tartozó jelszavát titokban tartani és gondosan kezelni. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Vásárlóa jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

XIV. Jogérvényesítési lehetőségek

Vásárlóa Szolgáltatás igénybevétele során esetlegesen felmerülő panasz, reklamáció, adatbeviteli hiba esetén a Szolgáltató ügyfélszolgálatával az alábbi elérhetőségek valamelyikén veheti fel a kapcsolatot:

Postázási cím:2040 Budaörs, Templom tér 19
E-mail cím: info@futniszep.hu
Telefonszám: +36-20-375-6116

A Szolgáltató panaszkezelése minden esetben térítésmentes.

A telefonon közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát.

A telefonon közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató kötelezően egy egyedi azonosítószámmal látja el, ami a panasz visszakereshetőségét segíti. Ezt a számot a Szolgáltató a Vásárlóval köteles közölni.

A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően 30 (harminc) napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz a Vásárlóhoz eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles öt évig megőrizni.

A Szolgáltató a Vásárló által előterjesztett kifogásokat a fentebb megadott közvetlen elérhetőségeken, hétköznapokon 10:00-17:00 óra között fogadja.

Amennyiben a Szolgáltató és a Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Vásárló számára:

  • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Vásárló fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
  • Békéltető testület. A termékek (ételek) minőségével, biztonságosságával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Vásárló eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.

A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:

Székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 21 31

A további békéltető testületek elérhetőségei az alábbi linken érhetőek el: 
https://www.fogyasztovedelem.kormany.hu

Vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

XV. Egyéb rendelkezések

A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolhatja.

A szerződés nyelve magyar.

A Szolgáltató magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

A Weboldalon keresztül történő vásárlásokat “az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről” szóló 2001. évi CVIII. törvény Ektv., továbbá “a fogyasztó és a vállalkozó közötti szerződések részletes szabályairól” szóló 45/2014 (II.26.) Kormányrendelet, a fogyasztóvédelemről szóló 1997.évi CLV. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény (Ptk.) szabályozza.

Jelen ÁSZF 2018. november 17. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad.

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani, ám az esetleges változásokról a honlapján közleményt tesz közzé. Az esetleges módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A már leadott megrendelésekre a leadás időpontjában érvényes ÁSZF az irányadó.

Budapest, 2018. november 17.